Bilirsinizmi “Ordubad Azərbaycanın incisidir” fikiri nə vaxt və harada deyilib?

Hit: 558
Bilirsinizmi “Ordubad Azərbaycanın incisidir” fikiri nə vaxt və harada deyilib?
1980-ci il 26 mart tarixində dahi Heydər Əliyev Ordubada səfəri çərçivəsində zəhmətkeşlər - dürüst və qədirbilən insanlar ilə görüşündə belə demişdir - :
 
“Ordubadı haqlı olaraq Azərbaycan torpağının incisi adlandırırlar. Ordubad bağlarının, şəlalələrinin, dağ göllərinin təkrarsız gözəlliyi ilə məşhurdur.
Qədim arxitektura abidələri ilə zəngin olan Ordubad şəhərinin şöhrətini onun əməkçiləri özlərinin bugünkü işləri ilə daha da artırırlar.”
 
Heydər Əliyev,
Ordubada səfərindən
Qədim diyarda görüşlər. Kommunist qəzeti // 1980-ci il, 27 may

Yəhya Babanlı
Redaktorun seçimi