Niyə haylar yaşadıqları evləri yandırıb çıxırlar

Hit: 496
Niyə haylar yaşadıqları evləri yandırıb çıxırlar

ey dili qafil fil faili məchul fani f... niyə haylar tərk elədikləri evləri yandırırlar?

1. Azərbaycanda 3 ildir günün sualı budur ki, nəyə görə ermənilər tərk elədikləri evləri yandırıb çıxırlar?  adam kimi suladır, deyilmi? oğul istəyirəm , bu sualı adam kimi də cavablandıra bilsin. 
 
2. sualımın düzgün olub olmadığından əminliyim üçün “erməni”(hay nəzərdə tutulur:-x.t.) anlayışının qarşılığı olaraq haqqımı türk anlayışında arayıram. tarixi ərazilərimiz olan torpaqlardan 30 il öncə çıxan türklər nəyə görə tərk elədikləri evləri yandırmırdılar? bəs yaxşı, sizin sualınız sualdır, mənim sualım sual deyilmi, qafil? 
 
3. əzəldən “qafqaz”, türk etnosunun yaşam mülkünə, seyrəngah mənliyinə, kimlik sınağına, tarix etibarına, inanc amalına, səbr göstərmə qayəsi kimi fıtratdakı özəlliyini , heç bir şübhə oyatmadan insan düşüncəsinə rahatlıqla yansıda bilir. “qafqaz erməninlərə oxşayır”,-  demək olduqca gülünc bir həngamə törədir. türklərin yaşadığı əraziyə sayğı ilə yanaşması ilə birgə, həm də o yerdə bir gün də yaşasa, min il də, eyni təəssüratla özünü əlavə edərək, torpağın canlı olduğunu dərk elədiyi üçün, təbiətin ona etibarının sarsılmaması naminə küfrünü öldürüb, şərini yox edib, sevgisini və faniliyini ön plana çəkməklə,tarix boyunca ayağı altındakı məkana  qudsiyyət yükləyib.bitti!!!
 
4. bir insanın yaşadığı yeri yandırması, şərdən qaçıb gecələdiyi, sığındığı evi odlaması, külə çevirməsi onun kimliyindən xəbər verən işartıdır. onun bu əxlaqı heç də evlə, yurdla, bu günlə (yəni zamanla) bağlı rəzillik deyil. yaxın savaş tariximizdə insanlarımızın başını kəsən, dərisini soyan, diri - diri türk qadınlarının qarnını yaran, uşağını vədəsi dolmamış ana bətnindən çıxardıb baltayla doğrayan, mismarı başa-beynə, dabana çaxan erməni adlı məxluq deyilmi? sizcə, yaradılışı talan edən bu əlamət və vəhşi özəllik hayların zatındanmı gəlir, yoxsa bu təcrübəni hardansa qazanıblar? 
 
5. heç düşünmüsünüz, dünyanın ən dahi insanlarından millətlər haqqında ən iyrənc, aşağılayıcı fikirləri haylar haqqında dilə gətiriblər? sizcə, o dahiləri qəbilə təfəkkürlü məxluqlar barəsindəki ağır sözləri ifadə eləməyə vadar edən nə olub?  gözümüzün qabağında tərk etdikləri evlərimizi yandırıb çıxan kimlərdir? bu dəccal-çılar heç olmasa, illərdir o evlərdə yaşayıb məskunlaşmalarının xatirinə gərək ev -eşiklərə od vurmazdılar. çünki o evlərdə bu məxluqların özlərinəxas olan xatirləri olmalıdır, mütləq. onlar, ev nədi, bizim varlığımıza, kimliyimizə əsrlərdir havadarlarının hesabına od qoyublar. Unudulmaz “Əsli və Kərəm” dastanımızda bizə bir zehniyyət qoyub gediblər. sonda Əsli kül olub yanır və Kərəmi də yandırıb yaxır. yanğı, atəş, od zehniyyətində xeyrə yox, şərə yönələn, bədbəxtliyə meyillənən bu gəlmələr görən bilirmi, bizim etnosun kimliyi, mahiyyəti ən saf işıqdır, oddur: -yurd adımız da Odlar Yurdu (Azər Baycan) ola - ola, ulu atamızın da adı müqqəddəs yaşam odudur(Dədəm Qor-qud).  ancaq zülmətsevər, qaranlıq aşiqləri ilə müqəddəs oddan, işıqdan danışmağa dəyməz. onlarınki işıq, (həm də ocaq) deyil, şeytanın, şərin atəşidir. bu gedişatla baxıram ki, bu məxluqları elə öz şeytani atəşlərində yandırıb bitirəcəyik. ya da belə deyək, bu gedişlə haylar öz qaladıqları şər atəşində özlərini yandırıb yaxacaqlar. 
 
6. ev anlayışı bəşəriyyətin metafizik müstəvidə sığındığı ilkinlik-ana bətnidir. bütün anlayışların arxetipi olduğu şəksizdir. ev arxetipinin ana bətninə dayanan ilkinliyi, başlanğıcı, ermənilərin bir müddət yaşadıqları evləri odlaması fonunda onların kimliyini net şəkildə açır: bu ilkinliyə, yaradılış vasitəsinin dünyəvi ilkinliyə vurulan zərbə, törədilən misilsiz cinayət zehniyyətinin yaxınlığımızda olması, bizmlə qonşuluq eləməsi, əlbəttə ki, hamımızı narahat edəcək. mən bir tərəfimizdə duruan bu şər alovunun çılğın məxluqlarıyla özümə bu dünyada hansı tarixi yazım, hansı mədəniyyəti yaradım, hansı bəşəri-insani dəyəri təqdir edim, hansı ilahi həqiqətə sahib çıxım, qafil?
 
7. görünən o ki, bu gün haylar bəşəriyyətin ilkinliyini pozan iblispərəst zehniyyətlə, fıtratı zədələyən əxlaqla həyatımızın gedişatına pəl vurur, zamanımızı almaq üçün yarışa girirlər. haylar düşüncələrimiz məşğul edir, çağdaş dönəmə dəxli olan bütün həyati yeniliklərə canla-başla qatqıda bulunmağımıza mane olurlar. yaxşı, indi deyirsiniz, ağlımız kəsə - kəsə özümüzü yenidən bu yaramazların odunamı atağın?
 
Xanəmir Telmanoğlu
Redaktorun seçimi