Azərbaycanın ən məşhur qadını: Atası güllələndi, qardaşı şəhid oldu, əri xəyanət etdi... - VİDEO

1330 dəfə oxunub
Azərbaycanın ən məşhur qadını: Atası güllələndi, qardaşı şəhid oldu, əri xəyanət etdi... - VİDEO

 

  Güclü qadın deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Həyatın keşməkeşləri qarşısında əyilməyib, bütün çətinliklərə sinə gəlib, öz ayaqları üzərində sağlam dura bilən qadınlardır güclü qadınlar.

Elə indi haqqında danışacağım xanımında həyatı  tam mәnada әsl mübarizәlәrlә, һәyatın gözlәnilmәz vә әn ağır sınaqlarına son gücünə qәdәr dözüm göstәrmәk cәһdәlәriylә dolu keçib.

İtkilәr vә ayrılıqların gözünә yenilmәz, qürurlu baxışları vә cavablarıyla tab gәtirmәyi bacaran birini һәyat sona qәdәr sındıra bilmәdi. Haqlı olaraq onu XX әsrin tarixi һadisәlәrinin canlı ensiklopediyası adlandırırdılar.

Sizcə söhbət kimdən gedir ?

Ətraflı Faktor Tv-də izləyin:Redaktorun seçimi