İctimai təhlükəsizlik tədbirlərinin nəticələri

Hit: 170
İctimai təhlükəsizlik tədbirlərinin nəticələri

Polis orqanlarında həyata keçirilən və praktikada özünü doğrultmuş bütün tədbirlər cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə, vətəndaşların həyatının, sağlamlığının, qanuni mənafelərinin hüquqazidd əməllərdən effektiv qorunmasına xidmət edir. Bu ənənə, xidməti və icra intizamında polis orqanında rütbəsindən asılı olmayaraq, hər bir əməkdaşın gündəlik həyat tərzidir.

Qeydə alınan hüquqazidd əməllərin 90 faizə qədəri bilavasitə kriminogen durumun gərginləşməsinə təsiri olmayan və bir çox hallarda ehtiyatsızlıqdan baş verən böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cinayət növlərdir. İctimai təhlükəsizlik tədbirlərinin nəticələri paytaxtdan ən ucqar regionlarımıza qədər eyni dərəcədə özünü göstərir.Redaktorun seçimi