İmami-əzəm kimə deyilir?

Hit: 79
İmami-əzəm kimə deyilir?
İmami-əzəm "əzəmətli, böyük rəhbər" deməkdir. Dini termin olaraq bu, əhli-sünnənin hənəfi məzhəbinin banisi imam Əbu Hənifə Nöman ibn Sabitin ləqəbidir.
 
İmam Əbu Hənifə miladi VIII əsrdə Bağdadda yaşamış, İmam Cəfər Sadiqdən (ə) və başqa ustadlardan dərs almış, daha sonra öz fiqh məktəbini formalaşdırmışdır. Onun məzarı Bağdadda yerləşir. Bağdadda Dəclə çayının şərq sahili Əzəmiyyə məhəlləsi kimi tanınır.
 
İmami-əzəmin məzarı burada yerləşdiyi üçün məhəllənin adı da onun adı ilə bağlıdır.Redaktorun seçimi