"Külәk: Yel kürәsinin şahzadәsi" kitabı Leyla Əliyevaya təqdim edilib

170 dəfə oxunub
"Külәk: Yel kürәsinin şahzadәsi" kitabı Leyla Əliyevaya təqdim edilib

ASAN Könüllülük Mәktәbinin mәzunu, gәnc yazar, ilk milli superqәhrәmanlar obrazlarının yaradıcısı Xülya Cәfәrova “Bakutel 2018” sәrgisi çәrçivәsindә "Külәk: Yel kürәsinin şahzadәsi" kitabını Heydәr Әliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Әliyevaya tәqdim edib.Redaktorun seçimi