Art

Ürək neynəsin?!

Səni sərt küləklər aldı əlimdən, Fələyin işidir, külək neynəsin?! Mənim də taleyim belə...

Davamı